Latvijas – Lietuvas programmas pārrobežu projektā Baltic Hipo, kurā šopavasar sadarbībai apvienojušies pa diviem jātnieku sporta klubiem no katras valsts, noslēdzies pirmais posms. Latviju pārstāv Ventspils jātnieku sporta klubs Demora un Liepājas klubs Kentaura staļļi.

Projekta pamatuzdevums – piesaistīt zirgu sportam jauniešus un ar to iepazīstināt plašāku sabiedrību. «Tas ir izdevies,» atzīst jātnieku kluba Demora trenere un projekta koordinatore Gelinta Egendorfa. «Mūsu klubam šis gads bijis īpaši veiksmīgs – vasaras sezona noslēgta ar trīs zelta medaļām Latvijā – Katei Prizevai, Tomam Apermanim un man pašai, kā arī ar labiem panākumiem sacensībās Lietuvā.» Te nopelns arī projekta aktivitātēm, jo sadarbība devusi iespēju piedalīties sacensībās Lietuvā, tādējādi gūstot  jaunu pieredzi un zināšanas par jātnieku sportu citur.

Demoras sportisti piedalījušies arī izturības jājiena sacensībās, kādas Latvijā  pagaidām vēl nenotiek. Šajās sacensībās jāpieveic daudzu kilometru gara distance, kas sadalīta vairākos posmos. «Izcīnījām sesto un astoto vietu, kas iesākumā ir labs sasniegums. Piedalījāmies īsākajā, 40 km distancē. Taču pasaules līmenī sportisti jāj 160 kilometrus,» stāsta Gelinta, piebilstot, ka šādas sacensības prasa savādāku pieeju treniņu programmai nekā konkūrā. «Mācāmies no lietuviešiem un projekta ietvaros nākošgad Latvijā tiks rīkotas šādas sacensības.» 

Savukārt reitterapijas seminārā Demoras sporta klubā jūlijā ar lielu interesi piedalījās  Lietuvas pārstāvji. Viņi smēlās pieredzi, jo Latvijā tā ir vairāk attīstīta nekā kaimiņu zemē. Īstenojot sadarbības projektu, Demorā ir iegādāta īpaša josta ar rokturiem, kas nepieciešama reiterapijas pacientiem.

Sadarbība turpināsies arī nākošvasar – paredzētas jauniešu nometnes gan Kentaura staļļos, gan Lietuvā, ļaujot sportistiem gūt starptautisku pieredzi, kā arī piedalīties semināros un praktiskās nodarbībās ar zirgiem gan konkūrā, gan izturības jājienos. Ieplānots remonts Demoras jātnieku ģērbtuvēs un zirglietu noliktavā. Tas nodrošinās ne tikai labākus ģērbšanās apstākļus sportistiem, bet arī vietu, kur sasildīties aukstā laikā un uzņemt viesus un ekskursantu grupas.

Pēc jūlija beigās notikušajām jātnieku sporta kluba sacensībām Reņķa dārzā Demorā iesaistījušies jauni dalībnieki – jaunieši, kuri vēlas iemācīties jāt. Gelinta uzskata, ka ne visiem ir jākļūst par sportistiem. Jāšana var palīdzēt uzturēt veselību, nodrošināt fiziskas aktivitātes svaigā gaisā un neatkārtojamas izjūtas saskarē ar brīnišķīgo dzīvnieku, ar zirgu. 

(Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība Jātnieku sporta klubs

«Demora» un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.)

 

 

Demora dosies uz konkūra sacensībām Lietuvā

29. septembrī „Jātnieku sporta klubs „Demora” dosies uz konkūra sacensībām Rietavas, Lietuvā, kas notiks š.g. maijā uzsāktā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros. Sacensību programmā četri maršruti – ponijiem, jaunzirgiem, bērniem un jauniešiem un bez ierobežojumiem. Pirmajā poniju maršrutā plāno piedalīties Anna Šidlovska ar Feju, bet otrajā maršrutā ar džokeri un trešajā maršrutā ar pārlekšanu piedalīsies arta Maula ar Kamaro.

Projekta laikā tiks organizētas jauniešu vasaras nometnes kaimiņvalstīs, apmācības izturības jāšanas sacensību organizēšanā Latvijas pusē, jātnieku ekipējuma un infrastruktūras uzlabošana sporta klubos un starptautisku konkūra sacensību organizēšana Ventspilī, Renķu dārzā, kas jau notika šā gada 28. jūlijā.  Projekta realizēšanā piedalās četri partneri: Jātnieku sporta klubs „Demora” Ventspils, Jātnieku sporta klubs „Kentaura staļļi” Liepāja, valsts iestāde „Rietavas audzētava” Klaipēda, Lietuva un valsts uzņēmums „Dreverna atpūtas un sporta klubs”, Klaipēda, Lietuva. Projekta kopējais budžets sastāda 228 375 EUR, no kuriem 85% tiek piešķirts publiskais finansējums.

Kopējais projekta „Training young people to communicate with horses (Baltic Hipo)” ar latvisko nosaukumu „Jauniešu intereses veicināšana par zirgiem un jātnieku sportu” realizēšanas laiks 18 mēneši, šobrīd noslēgumam tuvojas pirmais projekta periods.