Projekti

 

Mājaslapa tapusi LAD atbalstītā projekta „Izglītījošas un informatīvas Interneta mājas lapas izveide par zirgiem un jātnieku sportu” pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Sākotnēji projekta pieteikums tika noraidīts kā neatbilstošs, tikai pēc JSK „Demoras” apstrīdējuma vēstules, projekta pieteikums tika izvērtēts atkārtoti un dota zaļā gaisma tā realizēšanai. Vasaras mēnešos tika filmēts, fotografēts un sakopota informācija lapas veidošanai, lai šobrīd to varētu apskatīt.