2013. gada 26. martā notika tikšanās ar Projekta Partneriem 4 (PP4), JSK „Kentaura staļļi” Grobiņā, Medzes pagastā, kur tika veikta citu jauniešu nometņu vietu apskate, problēmu un risinājumu pārrunāšana, tikšanās un diskusijas ar jauniešu nometņu vadītājiem, nometnes dienas kārtību plānošana, nometnes dalībnieku pieteikšanās kārtības izstrādāšana, izvērtēšanas mehānisma izstrādāšana, diskusijas, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLIV-293 „Training young people to communicate with horses (Baltic Hipo)” ietvaros, Grobiņā, Liepājas novadā, Latvijā 26. martā 2013. gadā ar mērķi organizēt jauniešu nometnes projekta ietvaros.

„Esam jau aptaujājuši jauniešus, kas vēlas piedalīties Baltik Hipo projekta ietvaros rīkotajās nometnēs un guvuši ieskatu ko jaunieši vēlas iegūt nometņu laikā. Tādēļ bija nepieciešama partneru tikšanās, lai šo informāciju apkopotu un sāktu meklēt lektorus un pasniedzējus” – tā „Jātnieku sporta kluba „Demora”” trenere un valdes priekšsēdētāja Gelinta Egendorfa.