Realizētie projekti

Demoras saule

Šī gada galvenais akcents uz kulināri kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšanu – sklandraušu cepšanu – Ūsiņa dienā katram pa saulainam rausim! Bija iespēja iegādāties gan jau gatavus, gan izveidot pašam savus sklandraušus.

Kā arī dažādu trušu, zirgus un poniju šķirņu apskate, Ūsiņa godināšana, zirgu apkalšana, kopšana – sukāšana, krēpju pīšana, seglošana, tiks demonstrēts uzvedums ar zirgiem un kā jau ierasts, cepts un baudīts pantāgs.

Projektu "Demoras saule” atbalstīja „Ventspils pilsētas Domes Kultūras centrs” un ZS „Demoras staļļi”.

Ieaudīsim Latvju zīmes Demorā Ūsiņos

Tradīcijas nemainās, un pateicoties Ventspils pilsētas domes "Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas" projektu konkursam, bija iespēja noorganizēt, plaši apmeklēto pasākumu Demorā.

2017. gada 30. aprīļa pasākuma programmā bija iepazīstināšana ar audēju amatu, Latvju rakstu veidošanu un zīmju nozīmi, akmeņu apzīmēšana ar Latvju rakstiem, dažādu trušu, zirgus un poniju šķirņu apskate, Ūsiņa godināšana, zirgu apkalšana, kopšana – sukāšana, krēpju pīšana, seglošana, tika demonstrēts uzvedums ar zirgiem un kā jau ierasts, cepts un baudīts Pantāgs. Protams, Ūsiņam par godu pirmo vasaras nakti zirgi tika jāti pieguļā un dienā pirmo reizi laizti lopi ganos. Pasākums pulcēja vairāk kā 250 apmeklētāju un par jautro noskaņu rūpējās vadītājs Mārtiņš Bergmanis.

Atgriezties pie darbas caur mājdzīvniekiem 

Par tradīcijām ir jārūpējas, tādēļ arī 2016. gada 1.maijā JSK Demora savā sētā aicināja ikvienu interesentu dalībai Ūsiņdienas pasākumā. Teritorijā varēja apskatīt trušus, vistas un paipalas, zirgu nagu griešanu un kalšanu, trofeju un godalgu istabu, piedalīties folkloras kopas organizētajās spēlēs un rotaļās, vizināties zirgu un poniju mugurā, prakstiskajās nodarbībās tīrīt zirgu, pīt krēpes,  nogaršot tradicionālo Pantāgu un pavadīt dienu svaigā gaisā, mājdzīvnieku sabiedrībā.

Konkūra seglu iegāde

Tārgales pagastā 2018.gadā realizēts projekts „Konkūra seglu iegāde JSK Demora” LEADER programmas rīcībā: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus un drošus zirgu un jātnieku konkūra sporta treniņus un dalību sacensībās.

Problēma bija nolietojušies un neatbilstoši hobija segli, kurus izmantoja visi jāt gribētāji gan treniņiem, gan sacensībām. 

No projekta kopējā budžeta 90% piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Zirgu staļļa būvniecība zirgkopīgas attīstībai

Līdz šim ZS "Demoras staļļi" zirgi dzīvoja pagaidu ēkās bez pamatiem, ar daļēju koka grīdu, pārāk mazu grīdas laukumu, nepietiekamu apgaismojumu un morāli novecojušā ēkā. Lai zirgi justos omulīgi un stallis atbilstu ES labturības noteikumiem, tika pieņems lēmums būvēt jaunu stalli.

Mūsdienīgajā, 2015.gadā uzceltajā stallī katram zirgam ir 3×3,5m lieli boksi, katram ir pieejams ūdens elektriskajā dzirdnē un savs lodziņš, stallis ir gaišs ar augstiem griestiem, ar pietiekamu apgaismojumu un ventilāciju.

Projekts tika īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās".

Zemnieku saimniecība Demoras staļļi iegādājas wester stila seglus un inventāru

Lai atbalstītu privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu Ventspils novada uzņēmējdarbības attīstību,  jaunu darba vietu un pakalpojumu veidošanu, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, kā arī esošās saimnieciskās darbības dažādošanu, Ventspils novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Solis 2015”. Zemnieku saimniecība „Demoras staļļi” izmantojot šo iespēju, iegādājās western stila seglus un iemauktus, lai saimniecība varētu piedāvāt foto sesijas ar un pie zirgiem kovboja tērpos, western tipa seglos ar atbilstošu inventāru, tā papildinot savu piedāvājumu klāstu.

Jurģu diena Demorā 2015

 Jātnieku sporta klubs „Demora” saņēma apstiprinošu atbildi Ventspils pilsētas Domes Kultūras centra rīkotajā projektu konkursā "Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanai", projekta pieteikumam „Jurģu diena”.

Projektā jauniešu darba grupa plānoja un sagatavoja scenāriju Jurģu pārvākšanās rituālam, sagatavojot nepieciešamo inventāru, 26.aprīlī izspēlēja Lielo pārcelšanos (nesen atklātakā Ratnīcā, iekārtojot un novietojot dažādus darba rīkus, ratus, kamanas, ragavas), Tārgales pagasta folkloras kopas Kāndla un Piški kāndla ar dziesmām sveicinās Sauli, vadīs rotaļas, rīkos veiklības stafetes un lauku spēles, puiši gatavoja tradicionālo ēdienu un cepa Pantāgu (Olas, milti, ūdens, piens, sāls, zaļumi), pirmo kumosu ziedojot Ūsiņam, zemei, labklājībai un saticībai, notika praktiskās nodarbības ar zirgu jūgšanu ratos un bija vērojama zirgu apkalšana, nagu griešana, zirgu kopšana – sukāšana, krēpju pīšana, seglošana.

Treniņu šķēršļu iegāde

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības ( ELFLA) pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2. aktivitātes 2.1. rīcībā: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem realizēts projekts „Zirgu treniņu šķēršļu iegāde JSK Demora” (2015. gads) ar mērķi – nodrošināt kvalitatīvus un drošus zirgu un jātnieku sporta treniņus, sportiskā līmeņa paaugstināšanai, iegādājoties jaunus konkūra šķēršļus.  

Training young people to communicate with horses "Baltic Hipo" 2012 – 2014

Projekta pamatuzdevums – piesaistīt zirgu sportam jauniešus un ar to iepazīstināt plašāku sabiedrību. Projektā bija 2 partneri no Lietuvas un 2 no Latvijas – projektā pusotra gada laikā notika dažādas apmācības, semināri, sacensības, remontdarbi, inventāra iegāde, nometnes un galvenais – tika iegūta starptautiska pieredze.

Partneri organizēja gan izturības jājiena sacensībās (jāpieveic daudzu kilometru gara distance, kas sadalīta vairākos posmos, iekļaujoties norādītajā laikā, beigās zirgam veiksmīgi izejot vetčeku), kādas Latvijā vēl nonotiek, gan dažāda līmeņa konkūra sacensības.

Notika semināri par reitterapiju, izturības jāšanas sacensībām, konkūra sacensībām. Remontēja Demoras jātnieku ģērbtuvi un zirglietu noliktavu, Rietavās (LT) izremontēja nodarbību telpu. 

Projekts tika īstenots Latvijas – Lietuvas programmas pārrobežu programmā.

Ratnīcas izveidošana

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana", kuras mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, realizēts projekts „Ratnīcas izveidošana zemnieku saimniecībā Demora”. Projekta mērķis ir izveidot nojumi, lai tur varētu uzglabāt aktīvā tūrismā izmantojamo aprīkojumu – ratus, līnijdrošku, ragavas, divas kamanas, piekabi zirgu pārvadāšanai zem jumta, lai tie nebojātos neizmantošanas laikā. Projekta rezultātā tiks iegūta jauna nojume tūrisma inventāra glabāšanai. 

Demora Cup 2014

„Demoras kausa izcīņa jātnieku sportā 2014” – atbalstītājs Ventspils pilsētas Domes sporta pārvalde. Ventspils „Jātnieku sporta klubs Demora” Ventspilī, Renķu dārzā 2014. gada 15. jūnijā organizēja starptautiskas jātnieku sporta sacensības konkūrā, popularizējot Ventspils pilsētu kā dažādu sporta veidu atbalstītāju.

Ūsiņdiena Demorā 2014

2014. gada 25. aprīlī notika pasākums „Zirgi cilvēku dzīvē un latviešu folklorā”, kura mērķis bija popularizēt vienu no aktīvās atpūtas un izklaides veidiem – jāšanu ar zirgu un iepazīstināt ar zirgu nozīmi latviešu folklorā, parādot Ventspils jauniešiem iespēju kā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mazinot risku pievērsties atkarību izraisošu vielu lietošanai un datoratkarībai. Lai sasniegtu šo mērķi Demorā notika Ziemeļkurzemes bērnu un jauniešu sarīkojuma – skates Ventspilī, „Pulkā eimu, pulkā teku”,  otrā daļa, kur ar dziesmām sveicināja Sauli, vadīja rotaļas, rīkoja veiklības stafetes un lauku spēles; organizēja zirgmīļu pēcpusdienu ar izglītojošu izklaides pasākumu Ventspils Jātnieku sporta klubā „ Demora” , demonstrējot dažāda veida jāšanu ar zirgu, piedāvājot interesentiem izmēģināt spēkus uz vietas praktiski; iepazīstināja ar senajiem amatiem, kas saistīti ar zirgkopību – zirgu kalšana, jūgšana ratos un kopšana.

Projektu atbalstīja Ventspils pilsētas Domes Kultūras centrs projektu konkursā "Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanai".

Zirgi ziemā 2013

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs” projektu konkursa „Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana” atbalstītais projekts „Zirgi ziemā” norises laiks 2013.gada 15.decembris. Projekta mērķis – popularizēt vienu no aktīvās atpūtas un izklaides veidiem ziemā – braukšanu ar slēpēm, snovborda dēli un ragaviņām aiz zirga, kā arī jāšanu un braukšanu ar kamanām ar zirgu tieši ziemā pa sniegu, parādot Ventspils jauniešiem iespēju kā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Demora Cup 2013

Ventspils „Jātnieku sporta klubs „Demora”” sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domes sporta pārvaldi Ventspilī, Renķu dārzā 2013. gada 6. jūlijā organizēja starptautiskas jātnieku sporta sacensības konkūrā „Demoras kausa izcīņa jātnieku sportā 2013” popularizējot Ventspils pilsētu kā dažādu sporta veidu atbalstītāju.

Tika nodrošināta arī sociālā funkcija, jo pasākums bija pieejams dažādām sociālām iedzīvotāju grupām, skatītājiem bez maksas.

Transportēšanas piekabes iegāde

 „Zirgu transportēšanas piekabes iegāde JSK "Demora" Tārgales pagastā” (2013. gads) Projekts tika iesniegts Biedrībā "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2. aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar mērķi Iegādāties zirgu pārvadājamo piekabi sporta un veselības veicināšanas pasākumiem. 

Ūsiņdiena Demorā 2012

Projekta „Ūsiņdiena Demorā” realizēšanas laiks 2012. gada 22. aprīlis, finansētājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs” projektu konkurss „Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana”. Projekta norises laika periodā pamīšus tika organizēti šādi pasākumi – jāšana pieguļā, rumulēšanās; Ūsiņdienas svētkos Tārgales pagasta folkloras kopas Kāndla un Piški kāndla ar dziesmām sveicināja Sauli, vadīja rotaļas, rīkoja veiklības stafetes un lauku spēles; Ūsiņdienas gājiens līdz ugunskura vietai; Puiši gatavoja tradicionālo ēdienu – Pantāgu (Olas 20- milti, ūdens, piens, sāls, zaļumi), pirmo kumosu ziedojot (nelielā bedrītē) Ūsiņam, zemei, labklājībai un saticībai; praktiskās nodarbības interesentiem ar profesionāļu paraugdemonstrējumiem konkūrā ( šķēršļu pārvarēšana), voltižēšanā ( vingrojumi uz zirga dažādās gaitās);  zirgu apkalšana, nagu apgriešana, zirgu kopšana – sukāšana, krēpju pīšana, jūgšana, seglošana.

Demora Cup 2012

Ventspils pilsētas domes atbalstīts sporta projekts „Demoras kausa izcīņa jātnieku sportā 2012”. Projekta mērķis bija popularizēt vienu no sporta un aktīvās atpūtas veidiem – jātnieku sportu, parādot Ventspils iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem iespēju kā sportiski aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mazinot risku pievērsties atkarību izraisošu vielu lietošanai. Lai sasniegtu šos mērķi, mēs projekta laikā veicām šādu uzdevumu – organizējām jātnieku sporta sacensības konkūrā Latvijas un Lietuvas sportistiem.

Izglītījošas un informatīvas Interneta mājas lapas izveide

Mājaslapa tapusi LAD atbalstītā projekta „Izglītījošas un informatīvas Interneta mājas lapas izveide par zirgiem un jātnieku sportu” pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Sākotnēji 2011.gadā projekta pieteikums tika noraidīts kā neatbilstošs, tikai pēc JSK „Demoras” apstrīdējuma vēstules, projekta pieteikums tika izvērtēts atkārtoti un dota zaļā gaisma tā realizēšanai. Vasaras mēnešos tika filmēts, fotografēts un sakopota informācija lapas veidošanai, lai šobrīd to varētu apskatīt.

Zirgi ziedošās pļavās

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs” Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana finansētais projekts „Zirgi ziedošās pļavās” darbības laiks 2010. gada 18.jūnijs līdz 18. jūlijs. Projekta mērķis bija popularizēt vienu no aktīvās atpūtas un izklaides veidiem – jāšanu ar zirgu, parādot Ventspils jauniešiem iespēju kā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mazinot risku pievērsties atkarību izraisošu vielu lietošanai un piekopt mazkustīgu dzīvesveidu pavadot pārāk daudz laika telpās pie datora. Lai sasniegtu šos mērķus, projekta laikā veica šādus uzdevumus:

organizējām praktiskās nodarbības, demonstrējot un mācot dalībniekiem dažādus veidus jāšanai ar zirgu,

organizējām izklaides pasākumu projekta dalībniekiem un citiem interesentiem,

pulcējām jauniešus uz kopēju projekta noslēguma pasākumu ar diskusijām, rezultātu analīzi un pieredzes apmaiņu.

Zirgi – vienojošais spēks

Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūras „Jaunatne darbībā” ietvaros tika realizēts projekts – „Zirgi – vienojošais spēks”. Projektā piedalījās jaunieši no Ventspils Sociālā dienesta un JSK „Demora” audzēkņi. Jaunieši tika iepazīstināti ar zirgiem un to dzīvi, tika iestudēta kustību izrāde ar zirgiem kantrī stilā, rādīti paraugdemonstrējumi voltizēšanā, tika veidota lielformāta mākslas akcija, kuras laikā jaunieši varēja zīmēt zirgus to dabīgajā izmērā, un vēlāk izrādot publikai. Projekta laikā uzvedums un zīmējumi tika parādīti vairākās Latvijas pilsētās un pagastos, Talsos, Rendā, Ventavā, Ventspilī u.c. 

Zirgu zini 2009 

Projekta „Zirgu zini”, kas norisinājās 2009.gada 6.septembrī Ventspilī, Piejūras Brīvdabas muzejā, atbalstītājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs” projektu konkurss „Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana”. Pasākuma laikā notika praktiskās nodarbības interesentiem ar profesionāļu paraugdemonstrējumiem konkūrā ( šķēršļu pārvarēšana), jautājumu konkurss par zirgkopības tēmām, ar prezentējoša materiāla balvām,  zirgu apkalšana, nagu apgriešana, zirgu kopšana – sukāšana, krēpju pīšana, jūgšana, seglošana, zirglietu tirdziņš, bija informatīvs stends par karjeras iespējām zirgkopības nozarē, JSK „Demora” jātnieku sasniegtajiem rezultātiem un brīvā laika pavadīšanas daudzveidību kopā ar zirgiem, fotografēšanās jātnieku tērpos, kovboja ekipējumā, zirgus barojot, sukājot vai kaļot.

Zirgu balsis Ziemassvētkos

2008. gada decembris „Zirgu balsis Ziemassvētkos” – finansiālais atbalstītājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs” projektu konkurss „Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana”. Projekta laikā dalībnieki guva ne vien teorētiskās zināšanas un varēja vērot profesionālu jātnieku paraugdemonstrējumus konkūrā, voltizēšanā un iejādē, bet arī apguva praktiskās iemaņas jāšanā ar zirgiem un to kopšanā, barošanā. Dalībniekiem bija iespējas izmantot organizatoru sagatavotus zirgus un ponijus savu patstāvīgo prasmju apgūšanai. Pasākumā notika praktiskās nodarbības dalībniekiem ar profesionāļu paraugdemonstrējumiem; izklaides pasākums „Zirgu balsis Ziemassvētkos” projekta dalībniekiem, kā arī citiem interesentiem, dalībnieku sacenšanās savā starpā ar jauniegūtajām un jau nostiprinātajām prasmēm (veiklības maršrutos – dažādu figūru veikšana ar zirgu; konkūrā – dažāda augstuma šķēršļu pārvarēšana; voltižēšanā – vingrojumi uz zirga, dažādās zirga gaitās, speciālos seglos;  iejādē – zirga dejošana ar jātnieku), Ziemassvētku lugas uzvešana, dalībniekiem un zirgiem tērpjoties atbilstošos tērpos vai maskās; Ziemassvētku vecīša ierašanās ar zirgu un rotaļas pie eglītes, iesaistot jātniekus ar zirgiem;noslēguma pasākums dalībniekiem ar rezultātu analīzi, diskusijām un pieredzes apmaiņu.