Demoras Staļļos manēža

Zemnieku saimniecība realizējusi projektu tūrisma jomā „Jāšanas manēžas būvniecība un karietes iegāde Demoras staļļos” ar   Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcībā 43.02.01 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana finansējumu.      

     

Uzbūvēta jāšanas manēža – veicinot uzņēmuma attīstību, sezonalitātes mazināšanu tūrisma nozarē un sportā, tā palielinot ieņēmumus ziemas mēnešos, kā arī izmantojot manēžu vasaras mēnešos insektu košanas, stipras saules un lietus laikā. Iegādāta kariete ar jumtu tūristu, kāzinieku un citu reprezentatīvu pasākumu izbraucieniem, tā paaugstinot konkurētspēju un zemnieku saimniecības peļņas palielināšanu.