Demorai iegādāti konkūra segli

Tārgales pagastā realizēts projekts „Konkūra seglu iegāde JSK Demora” LEADER programmas rīcībā: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus un drošus zirgu un jātnieku konkūra sporta treniņus un dalību sacensībās.

Problēma bija nolietojušies un neatbilstoši hobija segli.

No projekta kopējā budžeta 90% piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Projekta atklāšanas pasākums 29. aprīlī plkst.12 Tārgales pagasta “Laimiņās”.