3 dienu piedzīvojums ar zirgiem

Projekts dos iespēju gan tā dalībniekiem, gan citiem jauniešiem iepazīties ar veselīgu dzīvesveidu, jo nodarbības pie zirgiem notiek svaigā gaisā un tās pozitīvi ietekmē cilvēkus, kā arī veicinās jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs, jo darbojoties ar zirgiem, tiek nodarbināti gandrīz visi muskuļi.

Projekta mērķauditorija ir Ventspils novada skolu bērni un jaunieši no 5. līdz 9. klasei, kuri vēlas iemācīties jāt ar zirgu. 

Ko projektā varēsi darīt?
  * Iepazīties ar zirgiem, to inventāru un jāt;
  * Zīmēt lielformāta zirgu zīmējumus;
  * Piedalīties jāšanas sacensībās, parādot 3 dienu laikā iegūtās prasmes!

Projektā paredzēts iesaistīt 28 jauniešus, kuri vēlas iemācīties kontaktēties (pabarot, tīrīt, seglot, vadāt) un jāt ar zirgu.

Nodarbības notiks trīs dienas, 8 stundu garumā (iekļauta ēdināšana, atpūtas brīži, jāšana ar zirgiem, laukuma sagatavošana jāšanai, zirgu zīmēšana, komandas spēļu spēlēšana)

 Dalībniekiem dalība ir BEZ MAKSAS.

Lai nokļūtu uz un no nodarbībām pie zirgiem, tiks apmaksāti transporta izdevumi, nodarbību laikā tiks izsniegts nepieciešamais inventārs, nodarbības pie zirgiem tiek apmaksātas no projekta "Zirgi-vienojošais spēks" līdzekļiem!

Piesakies http://ej.uz/zspeks